Total Pengunjung (bermula 24 Oktober 2010)

Wednesday, January 18, 2012

Soal selidik Penyalahgunaan Rokok


Unit PPDa telah membantu Unit Kaunseling menjalankan soal selidik dalam kalangan murid Tahun 5 dan Tahun 6 tentang penyalahgunaan rokok. Tujuan adalah untuk mengesan sejauh mana penglibatan murid-murid dengan aktiviti merokok sekiranya ada. Soal selidik dijalankan selepas perhimpunan pagi 17 Januari lalu dan mendapat kerjasama daripada murid yang disasar.

No comments: