Total Pengunjung (bermula 24 Oktober 2010)

Tuesday, June 23, 2009

SKTD BEBAS DADAH SELAMANYA...

VISI PPDa
Menjadikan unit PPDa SKTD sebagai sub institusi yang menggerakkan komitmen dan kerjasama warga sekolah untuk merealisasikan matlamat Sekolah Bebas Dadah menjelang 2012.


MISI PPDa
Melahirkan pelajar bebas daripada dadah melalui pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah yang mantap dan berkesan dalam mempastikan sekolah bebas daripada dadah.


Dasar Negara:
Mewujudkan Negara Malaysia Yang Bebas Dari Ancaman Gejala Dadah Menjelang Tahun 2015 Bagi Menjamin Kesejahteraan Hidup Masyarakat Dan Mengekalkan Kestabilan Dan Ketahanan Nasional
Target Negara Bebas Dadah:
Pada 2004-2006 : Memberi kefahaman dan kesedaran mengenai dadah dan bahaya dadah
kepada semua pihak.

Pada 2007-2009 : Menggerakkan masyarakat sivil menentang penyalahgunaan dadah.

Pada 2010-2014 : Rakyat bangun memerangi dadah

Pada 2015 : Negara Bebas Dadah. Mengekal dan meneruskan tindakan masyarakat membanteras dadah

No comments: